Diagnostyka

To jest informacja dla rodziców dzieci, które tak jak nasza Laura urodziły się z niewydolnością oddechową. Jeśli Wasze dziecko ma kłopoty z oddychaniem lub napięciem mięśniowym, a lekarze nie potrafią postawić diagnozy, to zapoznajcie się z poniższym spisem. Jest to lista badań, które powinny być przeprowadzone w procesie diagnostyki – jako rodzice macie prawo domagać się ich wykonania.

 • Badanie na poziom surfaktantu w płucach (sprawdzenie, czy pęcherzyki płucne są prawidłowo rozprężone – dotyczy głównie wcześniaków).
 • Zapalenie płuc.
 • Zapalenie opon mózgowych.
 • Infekcje pospolitymi bakteriami.
 • Paciorkowiec.
 • Chlamydia.
 • Toksoplazmoza.
 • Cytomegalia.
 • Mukowiscydoza.
 • Fenyloketonuria.
 • Posocznica (sepsa).
 • Zespół zaburzeń oddechowych, w tym przyśpieszony oddech.
 • RTG i USG narządów wewnętrznych (płuca, narządy jamy brzusznej).
 • Rezonans magnetyczny klatki piersiowej.
 • Wady serca (w tym wada: pierścień naczyniowy).
 • Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego.
 • USG przezciemiączkowe mózgu.
 • Rezonans magnetyczny mózgu i rdzenia kręgowego (pod kątem guza mózgu lub rdzenia).
 • Bronchoskopia.
 • Badanie na unerwienie przepony.
 • Badanie kontrastowe przełyku (sprawdzające, czy między tchawicą a przełykiem nie ma przetoki).
 • Rdzeniowy zanik mięśni (SMA).
 • Miastenia przejściowa noworodka.
 • Miastenia wrodzona.
 • Różnego rodzaju miopatie i dystrofie mięśni (konieczna jest konsultacja neurologiczna i genetyczna).
 • Elektromiografia (EMG).
 • Elektroencefalografia (EEG).
 • Biopsja mięśnia (opcjonalnie – wykonuje się tylko wtedy, gdy są do tego wskazania neurologiczne).
 • Choroby metaboliczne (w tym LCHAD).
 • Kwas mlekowy.
 • Kwas pirogronowy.
 • Zaburzenia mitochondrialne (w tym encefalopatia mitochondrialna).
 • Kariotyp żeński.
 • Genotyp.
 • Badania DNA pod kątem zespołu wrodzonej ośrodkowej hipowentylacji tzw. klątwa Ondyny (Chorobę diagnozuje się na podstawie badań DNA, wysyłając materiał genetyczny do jednej z europejskich klinik, np. w Paryżu. W naszym kraju do niedawna diagnozowało się tą chorobę tylko na podstawie obrazu klinicznego, czyli poprzez wykluczenie innych znanych chorób o podobnym przebiegu. Teraz jednak szpitale mają możliwość wysłania materiału genetycznego do laboratorium w Paryżu w celu dokładnego potwierdzenia diagnozy. Można też wykonać te badania genetyczne w Polsce w jednym z prywatnych laboratoriów w Warszawie).